Back to Top
 
 
 

LUCHTBEHANDELING

De luchtbehandeling neemt een steeds prominentere rol in binnen de samenleving. Bij binnenklimaat zijn immers niet alleen de temperatuur en de luchtstroming van belang. Ook de luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en de reinheid van lucht zijn van belang. Om grip op deze zaken te krijgen, kunnen wij de belangrijke parameters voor u in kaart brengen, advies uitbrengen betreffende de te nemen maatregelen en het installeren van de gewenste installatie. Uiteraard is het onderhoud hierbij ook weer een punt dat vanzelfsprekend wordt meegenomen om een juiste werking te garanderen en een gewenste betrouwbaarheid te realiseren.

 

luchtbehandeling-schoonebeek-klimaattechniek